Indhold start

Råden Over Vejareal

I Råden Over Vejareal har du adgang til at oprette, forlænge, annullere og færdigmelde sager om opgravning i vejareal eller anden råden over vejareal hos en lang række kommuner samt på statsvejene. På siden Vejmyndigheder kan du se, hvilke vejmyndigheder der kan søges hos. Det kræver NEMID at logge sig på de enkelte ansøgningstyper.

Vælg sagstype under 'Vælg sagstype' i menuen for at komme i gang, eller vis alle oplysninger om en eksisterende sag via feltet herunder. NB: skal du søge råden over vejareal på statsvej, skal du benytte en NemID medarbejdersignatur.

Indtast løbenummer for en sag for at gå direkte til den. Løbenummeret er tallene efter - i ROVnr.

Kom til informationsmøder i marts

Vejdirektoratet inviterer til informationsmøde vedr. grave- og rådighedstilladelser i marts. Se invitationen her

 

Fredag den 10. januar kl. 14 overgår Horsens Kommune til et nyt system til ansøgninger om tilladelser til gravearbejder, arrangementer og opstilling af materiel på vejarealer. Kommunen vil i en overgangsperiode være ramt af driftsforstyrrelser. Blandt andet vil den ikke have adgang til deres system fra fredag den 10. januar 2020 kl. 14. Horsens Kommune forventer at være kørende i det nye system fra mandag den 20. januar 2020. I perioden vil den desværre ikke have mulighed for at oplyse om status på ansøgninger, ligesom der i en periode må forventes en forlænget sagsbehandlingstid. Kommunen beklager de gener konverteringen eventuelt vil medføre.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Horsens Kommune på tlf. 76292929 eller på mail til trafik@horsens.dk.

 

11. december 2019 Ansøgningsportalen er blevet opdateret. Læs mere på siden Nyheder.

1. januar 2020 indføres der nye spærretider på statsvejene. Skema med spærretider på Vejdirektoratets hjemmeside findes under ”Links” – ”Spærretider på statsvejnettet”. Kun veje med spærretid fremgår af skemaet. Alle arbejder skal benytte de nye spærretider pr. 1. jan. 2020, uanset om tilladelsen er givet i 2019.