Gå direkte til indhold
Indhold start

Råden Over Vejareal

I Råden Over Vejareal har du adgang til at oprette, forlænge, annullere og færdigmelde sager om opgravning i vejareal eller anden råden over vejareal hos en lang række kommuner samt på statsvejene. På siden Vejmyndigheder kan du se, hvilke vejmyndigheder der kan søges hos. Det kræver NEMID at logge sig på de enkelte ansøgningstyper.

Vælg din sagstype under 'Vælg sagstype' i menuen for at komme i gang, eller vis alle oplysninger om en eksisterende sag via feltet herunder.

Indtast løbenummer for en sag for at gå direkte til den. Løbenummeret er tallene efter - i ROVnr.
17. januar 2018 Vejdirektoratet inviterer til informationsmøde vedr. grave- og rådighedssager i marts. Se invitationen her

1. januar 2018 indføres der nye spærretider på statsvejene. Skema med spærretider på Vejdirektoratets hjemmeside findes under ”Links” – ”Spærretider på statsvejnettet”. Kun veje med spærretid fremgår af skemaet. Alle arbejder skal benytte de nye spærretider pr. 1. jan. 2018, uanset om tilladelsen er givet i 2017.

9. oktober 2017 Ansøgningsportalen er i dag blevet opdateret. Læs derfor den nye quickguide til stedudpegning samt om, hvad der er af nyt under nyheder

Der er i september 2017 udkommet en revideret udgave af håndbog for afmærkning af vejarbejder og tre reviderede tegningshæfter for afmærkning af vejarbejder i henholdsvis byområde, åbent land og motorveje. I tegningshæfterne er der både foretaget ændringer af eksisterende tegninger og udarbejdet nye standardtegninger. Der er link til de reviderede håndbøger under links