Gå til sidens indhold

Find sag

Om Råden Over Vejareal

I Råden Over Vejareal har du adgang til at oprette, forlænge, annullere og færdigmelde sager om opgravning i vejareal eller anden råden over vejareal hos en lang række kommuner samt på statsvejene. På siden Vejmyndigheder kan du se, hvilke vejmyndigheder der kan søges hos. Det kræver MitID (privat eller erhverv) at logge sig på de enkelte ansøgningstyper.

Ansøg om

 1. Gravetilladelse
  Du skal ansøge om gravetilladelse hvis du skal foretage forandringer, herunder gravning mv. eller hvis du skal foretage udgravning eller påfyldning nærmere end 3m fra vejens areal.
 2. Rådighedstilladelse
  Skal du udføre vejarbejde på en statsvej kræver det en rådighedstilladelse, som du skal søge og opnå inden arbejdet kan påbegyndes.
 3. Materieltilladelse
  Ønsker du midlertidigt at råde over vejareal til opstilling af container, skurvogn, stillads og andet materiel skal du søge om en materieltilladelse.
 4. Tilladelse til arrangement, cykel- og motionsløb
  Hvis du er ved at planlægge et arrangement, f.eks. et stævne, et cykelløb eller en koncert, og har behov for at afspærre veje, opsætte skilte, tavler, kegler mv. på vejen, skal du ansøge om tilladelse – enten med ansøgningstypen ”Tilladelse til arrangement” eller ”Tilladelse til cykel- og motionsløb”.
 5. Generel rådighedstilladelse
  Skal du udføre rutinemæssige driftsopgaver på statsvejene kan du søge om en Generel rådighedstilladelse.
 6. Særtransporttilladelse
  Du skal ansøge om tilladelse til særtransport, hvis du skal transportere udeleligt gods, der overskrider en eller flere af bestemmelserne om køretøjets størrelse, vægt og akseltryk, eller hvis du skal køre med mobilkran, blokvogn eller store påhængsredskaber.

Hjælp og support

Hvis du som privatperson har spørgsmål til MitID, kan du kontakte supporten på 3398 0010. Som erhvervsbruger kan du kontakte MitID Erhverv supporten på 3398 0020.

Ved spørgsmål til ansøgningsproceduren og/eller feltudfyldelsen kontakt da den myndighed, der skal søges hos.

Ved behov for teknisk support kan du kigge under vejledninger eller henvende dig til Vejdirektoratets brugersupport via denne formular. Supporten er åben på arbejdsdage 9.00 - 12.00 og 12.30 - 15.00 (fredag dog kun til kl. 14.00) og træffes også på telefon 7244 3300.