Gå direkte til indhold

Ansøgning om adgangsforhold

Placering af adgang

Marker på kortet, hvor adgangen ønskes etableret. *

Markeringen fastslår, hvorvidt Vejdirektoratet er vejmyndighed for den pågældende vej. Hvis vejen ikke administreres af Vejdirektoratet, oplyses du om, hvilken vejmyndighed du skal søge tilladelse hos.

Klik Næste for at gå til næste trin