Indhold start

Råden Over Vejareal

I Råden Over Vejareal har du adgang til at oprette, forlænge, annullere og færdigmelde sager om opgravning i vejareal eller anden råden over vejareal hos en lang række kommuner samt på statsvejene. På siden Vejmyndigheder kan du se, hvilke vejmyndigheder der kan søges hos. Det kræver MitID (privat eller erhverv) at logge sig på de enkelte ansøgningstyper.

Vælg sagstype under 'Ansøg om' i menuen for at komme i gang, eller vis alle oplysninger om en eksisterende sag via feltet herunder. NB: skal du søge om rådighedstilladelse på statsvej, skal du benytte MitID (erhverv).

Indtast løbenummer for en sag for at gå direkte til den. Løbenummeret er tallene efter - i ROVnr.