Indhold start

Råden Over Vejareal

I Råden Over Vejareal har du adgang til at oprette, forlænge, annullere og færdigmelde sager om opgravning i vejareal eller anden råden over vejareal hos en lang række kommuner samt på statsvejene. På siden Vejmyndigheder kan du se, hvilke vejmyndigheder der kan søges hos. Det kræver NemID/MitID (privat eller erhverv) at logge sig på de enkelte ansøgningstyper.

Vælg sagstype under 'Ansøg om' i menuen for at komme i gang, eller vis alle oplysninger om en eksisterende sag via feltet herunder. NB: skal du søge om rådighedstilladelse på statsvej, skal du benytte NemID/MitID (erhverv).

Indtast løbenummer for en sag for at gå direkte til den. Løbenummeret er tallene efter - i ROVnr.
8/6-23: Vejdirektoratets serverdrift overgår til Statens IT
 
8/6-23: I perioden den 17/6-18/6 bliver Vejdirektoratets IP-adresser flyttet, hvilket vil medføre driftsforstyrrelser for alle Vejdirektoratets systemer herunder også Råden over Vejareal og Vejman.dk.
 
Vi beklager de gener, dette måtte medføre.