Indhold start

Råden Over Vejareal

I Råden Over Vejareal har du adgang til at oprette, forlænge, annullere og færdigmelde sager om opgravning i vejareal eller anden råden over vejareal hos en lang række kommuner samt på statsvejene. På siden Vejmyndigheder kan du se, hvilke vejmyndigheder der kan søges hos. Det kræver NEMID at logge sig på de enkelte ansøgningstyper.

Vælg sagstype under 'Vælg sagstype' i menuen for at komme i gang, eller vis alle oplysninger om en eksisterende sag via feltet herunder. NB: skal du søge råden over vejareal på statsvej, skal du benytte en NemID medarbejdersignatur.

Indtast løbenummer for en sag for at gå direkte til den. Løbenummeret er tallene efter - i ROVnr.
Bemærk

Bruger du i dag sms-løsningen til til- og afmelding af vejarbejder på statens veje, skal du være opmærksom på, at der sker ændringer. Fra 1. marts 2020 erstatter en ny web app nemlig den tidligere sms-tilmelding. Læs mere om, hvad der sker på siden Nyheder. 

Link til den nye app er her:  https://vierpaavejen.vd.dk gem linket som en genvej i din browser på din telefon.

COVID-19 Info til entreprenører som udfører arbejder på statsvejnettet

Vejdirektoratet opretholder sagsbehandlingen af ansøgninger. Dog kan der opstå længere sagsbehandlingstider end normalt

Da Vejdirektoratet pt. ser et væsentligt ændret trafikbillede på statsvejene indføres midlertidigt gældende spærretider.

Midlertidige spærretider frem til og med søndag den 29. marts 20.

Midlertidige spærretider gældende fra 30. marts til 13. april 20.