Indhold start

Råden Over Vejareal

I Råden Over Vejareal har du adgang til at oprette, forlænge, annullere og færdigmelde sager om opgravning i vejareal eller anden råden over vejareal hos en lang række kommuner samt på statsvejene. På siden Vejmyndigheder kan du se, hvilke vejmyndigheder der kan søges hos. Det kræver NEMID at logge sig på de enkelte ansøgningstyper.

Vælg sagstype under 'Vælg sagstype' i menuen for at komme i gang, eller vis alle oplysninger om en eksisterende sag via feltet herunder. NB: skal du søge råden over vejareal på statsvej, skal du benytte en NemID medarbejdersignatur.

Indtast løbenummer for en sag for at gå direkte til den. Løbenummeret er tallene efter - i ROVnr.

1. januar 2020 indføres der nye spærretider på statsvejene. Skema med spærretider på Vejdirektoratets hjemmeside findes under ”Links” – ”Spærretider på statsvejnettet”. Kun veje med spærretid fremgår af skemaet. Alle arbejder skal benytte de nye spærretider pr. 1. jan. 2020, uanset om tilladelsen er givet i 2019.

16. september 2019 Ansøgningsportalen er blevet opdateret. Læs mere på siden Nyheder. Skal du søge Vejdirektoratet om Råden over vejareal på statsvej, bør du læse om ændringerne, da der i den nye version lanceres en helt ny trin løsning

10. september 2019 Sagstypen råden over vejareal på statsvej bliver nu automatisk færdigmeldt af systemet dagen efter slutdatoen