Gå direkte til indhold
Indhold start

Råden Over Vejareal

I Råden Over Vejareal har du adgang til at oprette, forlænge, annullere og færdigmelde sager om opgravning i vejareal eller anden råden over vejareal hos en lang række kommuner samt på statsvejene. På siden Vejmyndigheder kan du se, hvilke vejmyndigheder der kan søges hos. Det kræver NEMID at logge sig på de enkelte ansøgningstyper.

Vælg din sagstype under 'Vælg sagstype' i menuen for at komme i gang, eller vis alle oplysninger om en eksisterende sag via feltet herunder.

Indtast løbenummer for en sag for at gå direkte til den. Løbenummeret er tallene efter - i ROVnr.

 

16. januar Vejdirektoratet har i dag gennemført en opdatering. Det er igen  muligt at søge om ændring af slutdatoen/forlængelse på alle sagstyper. På sager af typen gravetilladelse henholdsvis råden over vejareal vedr. materiel er det ikke muligt at søge om ændring af startsdatoen.

4. januar 2017 Det er ikke længere nødvendigt at følge den beskrevne procedure for vejstrækninger overdaget til andre myndigheder . Vælg i stedet strækningen via kortet, så sender systemet den til den korrekte vejmyndighed.