Indhold start

Råden Over Vejareal

I Råden Over Vejareal har du adgang til at oprette, forlænge, annullere og færdigmelde sager om opgravning i vejareal eller anden råden over vejareal hos en lang række kommuner samt på statsvejene. På siden Vejmyndigheder kan du se, hvilke vejmyndigheder der kan søges hos. Det kræver NEMID at logge sig på de enkelte ansøgningstyper.

Vælg sagstype under 'Vælg sagstype' i menuen for at komme i gang, eller vis alle oplysninger om en eksisterende sag via feltet herunder. NB: skal du søge råden over vejareal på statsvej, skal du benytte en NemID medarbejdersignatur.

Indtast løbenummer for en sag for at gå direkte til den. Løbenummeret er tallene efter - i ROVnr.
Bemærk

Problemet med at oprette ansøgninger er nu løst.

Bemærk

Browseren Internet Explorer understøttes IKKE længere.
Benyt istedet Google CHROME, Microsoft EDGE eller Mozilla FIREFOX.

Bemærk

Vejdirektoratet har de seneste 6 år årligt inviteret alle ansøgere til informationsmøder om grave- og rådighedstilladelser. Formålet med møderne har været at informere relevante aktører om procedurer for grave- og rådighedsansøgninger samt forbedre samarbejdet mellem vejarbejdets parter. Vejdirektoratet sætter stor pris på den dialog og drøftelse der på møderne har været om aktuelle emner. Informationsmøderne i 2021 er indtil videre udsat på ubestemt tid, men så snart det bliver muligt at samles fysisk igen vil forberedelserne til en ny runde informationsmøder påbegyndes.