Indhold start

Februar 2023

 

Forbedrede brokermails

I forrige release forbedrede vi alle de mails som Vejman sender til aktørerne på en sag. Nu har vi ligeledes forbedret alle de mails, som sendes til ansøger, så de ligeledes indeholder kortudsnit, samt er blevet skarpere på mængden af informationer.

Nyt lag med hastighedsgrænser i SU kort

I kortudpegningskortene i Råden Over Vejareal er der blevet tilføjet et lag, som viser de gældende hastighedsgrænser.

Mine sager på særtransporter i ROV

I Råden Over Vejareal kan det godt være svært for ansøgerne at få overblik over deres sager. Vi har derfor indført en ny side kaldet ’Mine sager’, som med det samme giver ansøgeren en liste over hans gældende sager for den seneste måned, ligesom det er gjort nemt at filtrere listen af sager med en række kvikfiltre. Listen gør det desuden nemmere at benytte en tidligere sag som skabelon for at oprette en ny lign. Ansøgning, da man kan vælge en sag på listen og oprette en ny ansøgning ud fra den direkte fra listen. Funktionen er indtil videre kun lavet for særtransportansøgere, men planen er at den skal rulles ud til ansøgere af alle typer sager.

Fjernet felterne omkring tomkørsel og gennemkørt rute

Felterne trin 3 på ansøgninger af særtransporter i Råden Over Vejareal, hvor ansøger angiver om der ønskes tilladelse til tomkørsel, samt om ruten er gennemkørt, er blevet fjernet. Dette fordi det ikke længere fandtes nødvendigt at ansøger skal angive disse oplysninger. De sager der allerede indeholder disse oplysninger vil stadig indeholde dem, men sager oprettet efter denne release vil ikke.

Gemme ansøgning som skabelon i Råden Over Vejareal

Funktionen til at benytte en tidligere ansøgning som skabelon til at oprette en ny ansøgning som ligner den forrige, er meget brugt og værdsat. Vi har derfor indført konceptet ’Skabeloner’ i Råden Over Vejareal, så det nu bliver endnu nemmere for ansøgerne at finde de gode ansøgninger de altid bruger til at danne nye ud fra. Man kan derfor fra ’Mine sager’ listen vælge en sag og herefter trykke ’Gem som skabelon’. Der bliver herved lavet en kopi af den tidligere ansøgning som gemmes med status ’Skabelon’. ’Mine sager’ kan herefter filtreres så listen kun viser skabeloner, hvorved ansøgeren får et overblik over alle de skabeloner han har oprettet, og nemt kan finde den han gerne vil bruge til at oprette en ny ansøgning efter.

Hæve tilladte filstørrelse til 15 mb i ROV

Vi har gjort det muligt at tilføje større filer til ansøgningen i Råden Over Vejareal. Den tilladte filstørrelse er hævet fra 8 mb til 15 mb.

September 2022

 

Statsvej kontra kommunevej

Vi er begyndt at differentiere mellem graveansøgninger på statsvej og kommunevej i forhold til hvilke informationer der kan og skal angives. Hvis ansøgningen er på statsvej, er det ikke længere muligt at vælge rollen ’afmærkningsansvarlig’ på trin 4 omkring aktører, ligesom man heller ikke kan vælge ’Specifik afmærkning’ og ’Tavlesætning’ ved vedhæftning af bilag på trin 6.

 

Nyt lag i stedfæstelseskort i ROV

Vi har tilføjet et lag på stedfæstelseskortet i ROV som viser politikredse.

 

Mulighed for at tegne linjer på kort i ROV

Vi har indført en ny mulighed for at angive det præcise område i på kortet i ROV. Konkret har vi indført muligheden for at tegne linjer i frihånd, så man ikke længere kun kan angive et område via polygoner. Linjerne er ikke låst til at skulle følge en vej. Dette har der været behov for f.eks. i forbindelse med ansøgning om at grave ud til fiberkabler, hvor graveområdet ikke nødvendigvis fulgte en vej. Værktøjet hedder ’Tegn/ret linje’ og findes på kortet hvor stedsdetaljer angives.

 

Ny direkte knap til færdigmelding i ROV

På de sagstyper hvor det er relevant, har vi indført en ny knap til at færdigmelde sagen, direkte på selve sagen i ROV, så man kan gå direkte til færdigmelding af sagen, fremfor at skulle gå til færdigmeldingsmenuen og finde sagen der.

 

Februar 2022

 

Særtransporter

På særtransportansøgningen er der lavet en række mindre tiltag for at gøre ansøgningsprocessen mere smidig og korrekt.

Motordrevet blokvogn

Under valg af køretøj er ’Selvkørende blokvogn’ blevet ændret til at hedde ’Motordrevet blokvogn’.

 

Bynavn tilhørende postnr.

Når et postnr. indtastes i felterne til Startsted og Destination, vil det automatisk blive vist hvilken by der hører til, så ansøger ikke er i tvivl om at der er indtastet korrekt postnr..

Udvidet ændring af ansøgning.

Der er indført mulighed for at ansøge om ændring af særtransportansøgning hvor andet end datoer skal ændres. Det er nemlig blevet muligt at ansøge om ændring hvor det blot er krævet at der skrives en beskrivelse af hvad der skal ændres.

Information om sagsbehandler på tilladelse

På en særtransporttilladelse er nu blevet tilføjet kontaktinformationer på den sagsbehandler der udsteder tilladelsen. Helt konkret vil sagsbehandlerens e-mail og telefonnr. nu fremgå af tilladelsen.

Beskyttelsesniveau og afmærkning

Sektionerne omkring beskyttelsesniveau og afmærkning er blevet fjernet fra graveansøgninger hvor stedfæstelsen er på en statsvej, fordi dette i stedet skal angives på den tilhørende ansøgning om rådighedstilladelse. Sektionen omkring beskyttelsesniveau er blevet gjort obligatorisk at udfylde for ansøgninger på kommuneveje.

 

Forklarende tekst på forsider til alle typer ansøgninger

Der er blevet tilføjet en tekst på alle forsiderne til de forskellige typer ansøgning, som forklarer at der skal klikkes på knappen ’Opret’ for at påbegynde ansøgningsprocessen.

Postnumre ikke længere begrænset til 4 cifre

Hidtil har et postnr. været defineret ved at bestå af 4 cifre. Dette er nu lavet om så feltet kan indeholde flere karakterer, herunder både tal, bogstaver og tegn.

 

Cykel- og Motionsløbssager bliver automatisk færdigmeldte

Med denne release vil Cykel- og Motionsløbssager nu automatisk blive færdigmeldt når de når til slutningen af deres slutdato.

 

 

 

Særtransporter - brugernes tilfredshed

 

Vejdirektoratet overtog den 1. oktober 2021 udstedelse af tilladelser til særtransporter i Danmark. I forbindelse med overgangen gennemførtes i november 2021 en uvildig undersøgelse af brugernes tilfredshed med overgangen. Vejdirektoratet vil gerne takke for de mange besvarelser og kommentarer som er indsendt. Indholdet indgår i det videre arbejde med at lette ansøgning og udstedelse af særtransporter. Resultatet af undersøgelsen kan ses her:

 Særtransporter - brugernes tilfredshed

September 2021

 

Kommunegrænser på kort i ROV

Det er nu blevet muligt at se kommunegrænser som lag på stedfæstelseskortet i ROV. Funktionen er tilgængelig i alle ansøgningstyper der benytter stedfæstelse.

 

Obligatorisk at angive tidsrum på ved valg af ’Specifikt tidsrum’

Ved oprettelse af en ansøgning om Rådighedstilladelse på statsvej er det nu blevet obligatorisk at markere det specifikke tidsinterval i skemaet, hvis der under ’Råderum’ vælges ’Specifikt tidsrum’.

Mulighed for at gå til Google Street View via kort i ROV

Det er blevet muligt at gå direkte til Google Street View via udpegningskortene i ROV. Det fungerer ved, at man vælger ’Vis Streetview’ i menuen på kortet, og derefter klikker på det sted i kortet man gerne vil se. Herved åbnes Google Street View i en ny fane på den nøjagtige lokation. Funktionalitet er tilgængelig for Graveansøgninger, Rådighedstilladelse på statsvej, Cykel- og Motionsløb, Materieltilladelse samt Arrangementtilladelse

 

Se kort i fuld skærm i ROV

Det er nu blevet muligt at se kortene i ROV i fuld skærm. Dette gøres ved at trykke på pilene i højre hjørne af kortet.

 

Særtransporter

Vejdirektoratet har overtaget behandling af særtransportansøgninger fra Rigspolitiet pr. 1/10-2021. Dette betyder at der i ROV nu vil fremgå en ny sagstype; ’Særtransporter’. Alle ansøgninger behandles af Vejdirektoratets sagsbehandlere.

 

Februar 2021

 

Ansøgningsportalen er blevet opdateret den 24. februar med en række nye tiltag.

Det er nu blevet obligatorisk at vedhæfte et bilag til en graveansøgning

 

Vi har indsat kontonummer i parentes, øverst til højre på hver side, så man altid kan se, hvilken konto man er tilknyttet

 

Ved midlertidig færdigmelding af en gravesag, vil det fremover være obligatorisk at udfylde en forventet dato for færdiggørelsen

 

 

Ved en ændringsanmodning af en gravesag er det nu blevet muligt at vedhæfte et bilag.

 

Der er kommet en hjælpetekst til beskyttelsesnivauerne

 

De valgte beskyttelsesniveauer vil fremover fremgå af tilladelsen.

 

 

April 2020

Vejdirektoratet har den 22. april frigivet en ny version af ansøgningsportalen.

Ændringer i kortene

Zoom

Det er nu muligt at zoome i kortet, ved at trække en firkant. Man klikker i nærheden af det sted man ønsker at zoome til og holder musseknappen nede, mens man trækker med musen om det område man gerne vil zoome ind til.

Spærretider

Nu kan vejene med spærretider ses i kortet ved stedsudpegningen, her vist med blåt.

 

Udpegning af veje med en polygon

Det er nu igen blevet muligt at veje, ved at tegne en polygon. Først vælger man Vælg veje i et område (se den røde markering). Derefter kan man tegne sin polygon.

 

Man får så vist de veje, der er indenfor polygonen og man kan klikke af, præcis, hvilke man ønsker at grave i.

 

Rollevalg er flyttet op over aktørens detaljer:

 

Forny ansøgning i forbindelse med udbedring af retableringen på gravesager

Der er kommet en fane med Fejl og mangler, hvor man kan se de sager der hhv. skal færdigmeldes igen og de sager, hvor der kræves en ny tilladelse for at kunne færdiggøre arbejdet.

 

 Man får også en mail med et direkte link til at søge om fornyet tilladelse

 

 Det forløb man starter for at få en fornyet tilladelse er meget lig det man kender fra det at ansøge om forlængelse, og består af tre trin.

 Ny ansøgningstype til Cykel og motionsløb

Der er blevet oprettet en ny ansøgningstype til cykel- & motionsløb. Denne ansøgning tager ikke udgangspunkt i, at udpege ruten på kortet, men på at du uploader en gpx-fil med hele løbets rute.

Nye søgemuligheder

Skal man søge en sag frem, er det nu blevet muligt også at søge på e-mail.

Råden over vejareal på statsvej

Da SMS-indmeldingen udfases, har vi fjernet muligheden for at taste et indmeldingsnummer. Det vil stadig være muligt at ændre et indmelingsnummer på en eksisterende sag.

Fremover skal wepapp’en http://vierpaavejen.vd.dk/ benyttes.

I forbindelse med udfyldelsen af informationer om aktører, er der fjernet en del telefonnummer typer. Fremover vil kun følgende kunne udfyldes:

 

 

Mobil er desuden blevet obligatorisk for både Ansøger og Entreprenør.

Det er blevet lettere at indtaste oplysninger om Vejarbejderansvarlig. Vælg knappen Tilføj vejarbejderansvarlig:

Det er nu kun obligatorisk at udfylde Fornavn, Efternavn samt Telefonnummer.

Materiel ansøgninger

Der er sat en * på trin 5 Materiel for at vise at det er obligatorisk at udfylde dette.

 

 

1. marts 2020 lanceres 'Vi er på vejen'

Fra denne dag erstatter en ny web-app for til- og afmelding af vejarbejder den tidligere sms-tilmelding, som entreprenører på statsvejene har brugt siden 2012. Overgangen til den nye tilmeldingsapp, som hedder 'Vi er på vejen', vil køre i hele marts. Du finder vejledningen til den ny løsning her

Den nye tilmeldingsapp vil ud over funktionalitet til til- og afmelding af vejarbejder også give dig på vejen mulighed for at se tilladelses pdf'en samt afmærkningsplaner og andre dokumenter, som er vedhæftet tilladelsen. Du vil samtidig få adgang til et kort, der viser andre arbejder, som pågår på strækningen, du skal arbejde på. Endelig vil du få mulighed for at oplyse dine kontaktoplysninger, så andre entreprenører i nærheden kan kontakte dig, hvis I for eksempel har behov for at koordinere afmærkningen eller andet.

Den tidligere sms-tilmelding, kan bruges i overgangsperioden indtil den 26. marts. Herefter vil du modtage en påmindelse om at bruge 'Vi er på vejen', hvis du forsøger at tilmelde et vejarbejde. Ved næste opdatering af ansøgningsportalen, som er planlagt til at ske den 24. marts, vil det krævede felt 'Indmeldingsnummer' blive fjernet, da dette ikke længere er nødvendigt.

Den nye løsning er udarbejdet i samarbejde med udvalgte entreprenører, som har brugt den i en testperiode. Tilbagemeldingerne fra disse har været positive. De finder løsningen mere tidsvarende og intuitiv at bruge samtidig med, at de er glade for den hurtige digitale adgang til væsentlig information om sagen, når de står ude på vejen.

Link til den nye app er her:  https://vierpaavejen.vd.dk gem linket som en genvej i din browser på din telefon.

 

December 2019

Ansøgningsportalen er blevet opdateret den 11. december med en række nye tiltag.

Kortet indlæses hurtigere efter udvælgelsen af veje på det første trin på alle ansøgningstyperne.

Muligheden for at se konfliktende sager er flyttet til det trin, hvor rådighedsperiodens til og fra datoer angives:

 

Interessenter i adressebogen kan deles mellem alle brugere på samme konto. For at dele en interessent skal du markere firkanten foran Navn med flueben, jf. den røde firkant på billedet herunder. Fluebenet længst til højre viser de kontakter, der allerede er delt mellem brugerne af kontoen:

Graveansøgninger

Hvis din gravetilladelse omfatter tværprofilet kørebane eller cykelsti, er det nu obligatorisk at udfylde Berørte arealer i forbindelse med færdigmeldingen.

Råden over vejareal på statsvej

Du bliver nu bedt om at acceptere de valg, du har gjort på trinnet Hvornår i tekstform, inden du kan gå videre:

Tilladelse til opstilling af materiel

Det er nu obligatorisk at oplyse CVR nummer, når du opretter din ansøgning på vegne af en virksomhed:

Tilladelse til arrangement

Det er nu muligt at oplyse, hvis der er en Afmærkningsansvarlig for arrangementet

September 2019

16 september er ansøgnignsportalen blevet. Generelt for alle ansøgningstyperne betyder dette, at der er lagt en hjælpetekst ind over kortet, som fortæller, hvordan det bruges. Klik på pilen i højre side af boksen ”Om kortet” og følgende hjælpetekst foldes ud:

Du vil opleve nye advarselstekster i forbindelse med de udpegede strækninger, hvis du søger på veje som vejmyndigheden har registret busruter på, hvis de er registreret som del af det strategiske vejnet, som del af de fast omkørselsruter eller har vejstatus Privat fællesvej. I forbindelse med de enkelte strækninger, kan du nu også se de konkrete spærretider, hvis vejmyndigheden har registreret sådanne på strækningen:

For at gøre det lettere at arbejde med Adressebogen, er det nu muligt at gemme en aktør i forbindelse med oprettelsen af ansøgningen. Vælg knappen ”Gem i adressebog” når du har udfyldt oplysningerne om aktøren:

Endelig er link til Vejledninger samt muligheden for Skift konto flyttet ned i bunden af siden.

Vejdirektoratet lancerer en forenklet trin løsning til ansøgning om Råden over vejareal på statsveje. Du mødes nu af 6 trin i ansøgningen frem for tidligere 13. De informationerne, du skal levere, er stort set de samme som tidligere, men de er nu samlet i temaerne Hvor, Hvad, Hvordan, Hvornår og Hvem for overskuelighedens skyld. Som ansøger opfordres du til at læse vejledningerne der er indlagt undervejs i trinforløbet. Tag også et kig på den nye Quick guide.

Endelig vil du opleve, at ansøgninger af denne type nu automatisk færdigmeldes af systemet dagen efter slutdatoen

Januar 2019

rov.vd.dk er 2. januar 2019 i blevet opdateret med følgende:

  • Nye lag i kortet der viser vejmyndighedens registrerede Busruter samt Helkilometre:

 

  • Mulighed for at genbruge steder fra anden ansøgning. For at genbruge stederne fra en tidligere ansøgning skal du kende sagens løbenummer samt vælge ’Kopier steder fra anden sag’ knappen på første trin i ansøgningsoprettelsen. Knappen findes nederst på siden under kortet.

  • Ny dokumentkategori ’Tegningsbilag/skitse’. Der kan derfor nu vælges mellem følgende kategorier:

  • Visning af navn, telefon og e-mail på Vejdirektoratets Overblikskort samt i kortene i ansøgningsportalen kan fravælges. Dette er indført for at leve op til kravene i Persondataforordningen.

 

  • Ansøgning om Generel tilladelse på statsvej: Det er blevet obligatorisk at udfylde ’Bemærkning til faglige kategori’:

 

  • Gravesager: Det er nu muligt at få udfyldt længden af graveområdet automatisk. Du skal blot klikke på ’Beregn længde’:

 

 

Vi har også indlagt automatik, så du bliver gjort opmærksom, hvis din ansøgning sker på strækninger af typen Privat fællesvej. Der er længere sagsbehandlingstid hos vejmyndigheden på disse sager, da de skal sendes i høring.

Der er ændret i måden Tværprofilerne vælges på, og i den forbindelse er det nu muligt at angive, om arbejdet er Langsgående eller Tværgående:

 

Da der kan forekomme ændringer i det ansøgte tracé, er der indført mulighed for at lave ændringsanmodning til vejmyndigheden herom. Da dette ikke ændrer på start og slutdatoer, er der indlagt et nyt trin i Ændringsanmodningen, hvor du skal vælge, hvad ændringen vedrører:

Vælger du ’Andet’, er det eneste du skal gøre at udfylde en kort beskrivelse i feltet Bemærkning. Bemærk at denne mulighed kun gælder for nye sager oprettet efter denne release. På sager oprettet inden 2/1-2019 vil det fortsat kun være muligt at ændre start og/eller slutdato.  

Endelig er der indført følgende nye Udførelsesmetoder: ’Eksisterende rør’ og ’Pløjning/gravning’.

 

  • Materiel ansøgning: Der kan nu tilføjes ’Bemærkning’ i forbindelse med færdigmeldingen som på de andre ansøgningstyper, og ved ændringsanmodning er det muligt at ændre i tidspunkterne for start og slut.

 

  • Ansøgning om råden over vej på statsvej: For at forenkle ansøgningsoprettelsen er der indført et trin i oprettelsen til angivelse af, hvornår der skal arbejdes. For at illustrere det valgte råderum og eventuelle spærretider på strækningen er der indført et ’Skoleskema’. Skemaet gør det let at udvælge specifikt tidsrum, da dette kan markeres direkte i skemaet:

 Endelig er det som på de andre ansøgningstyper blevet muligt at lave ændringsanmodning, hvis startdatoen ændre sig.