Indhold start

Råden Over Vejareal

I Råden Over Vejareal har du adgang til at oprette, forlænge, annullere og færdigmelde sager om opgravning i vejareal eller anden råden over vejareal hos en lang række kommuner samt på statsvejene. På siden Vejmyndigheder kan du se, hvilke vejmyndigheder der kan søges hos. Det kræver NemID/MitID (privat eller erhverv) at logge sig på de enkelte ansøgningstyper.

Vælg sagstype under 'Ansøg om' i menuen for at komme i gang, eller vis alle oplysninger om en eksisterende sag via feltet herunder. NB: skal du søge om rådighedstilladelse på statsvej, skal du benytte NemID/MitID (erhverv).

Indtast løbenummer for en sag for at gå direkte til den. Løbenummeret er tallene efter - i ROVnr.
22/3-23: Serverflytning udsat

Vejdirektoratets serverflytning til Statens IT er rykket til efter påske. Vi holder jer løbende opdateret.

8/3-23: Vejdirektoratets serverdrift overgår til Statens IT

Vejdirektoratets IT infrastruktur skal flyttes til Statens IT. Flytningen af servere vil ske i perioden den 20/3 til den 31/3. ROV- og Vejman.dk’s servere vil primært blive flyttet den 25-28/3. I denne periode vil ROV og Vejman.dk være ude af drift, og der kan forventes driftsforstyrrelser i hele perioden fra den 20/3 til den 31/3.
I weekenden den 29-30/4 bliver Vejdirektoratets netværk flyttet, hvilket vil medføre driftsforstyrrelser for alle Vejdirektoratets systemer herunder også ROV og Vejman.dk.